En anderledes sommerferie 2005
(English version below)

 

..... eller hvad man nu skal kalde det.


Vi kørte alle tre glade og forventningsfulde på ferie en tidlig lørdag morgen i juli måned. Vi skulle til Walchsee i Østrig og opleve landets flotte natur og smukke gamle byer. Og lille Frida skulle have det rigtig sjovt og opleve en masse, bl.a. skulle hun lære at jodle - ha-ha !!!

    

Og solen skinnede bare fra en blå-blå himmel hele vejen ned gennem Tyskland. Men ak, da vi nåede de relativt lave bjerge i og omkring Wuppertal, stod bilen af. Den kunne simpelt hen ikke komme op ad selv svage stigninger i terrænet. Vi forsøgte at få hjælp fra Adac via Falck i Danmark - men han havde end ikke værktøj med i bilen, så det kunne ikke laves på stedet, og autoværkstederne lukker kl. 12.00 om lørdagen. Vi nåede så med møje og besvær til Neuss, hvor vi overnattede, indtil vi kørte videre til Østrig næste dag. Men der "gjorde vi regning uden vært" - for jo længere man kommer ned i sydtyskland, des flere og højere bjerge, og Østrig er jo et ægte bjergland. 300 km fra vort feriemål stod endeligt bilen af efter adskillige stop undervejs. Vi forsøgte atter at få hjælp fra Adac, ej heller denne chauffør havde værktøj med, han forsøgte sågar at løsne en skrue med en euromønt, og han kunne ikke anvise os et værksted, som holdt åben om søndagen.

Efter lange og mange overvejelser besluttede vi at forsøge at komme tilbage til Neuss og finde et værksted dagen efter.

Alt ialt tilbragte vi den søndag 12 timer undervejs, i brændende sol,30 graders varme og en forfærdelig tung ferietrafik.

Mandag morgen kl. 07.30 kørte Karl til et nærliggende værksted - og ventede, og ventede, og ventede ....... kl. ca. 11.00 to de bilen ind og arbejdede med den i et par timer. Men de fandt ikke ud af, hvad der var galt. Det kostede 45 euro. Karl var først tilbage ved 14-tiden, og vi besluttede at forsøge at køre hjem til Danmark den følgende dag. Det lykkedes da også - efter adskillige pauser, fordi bilen ikke kunne forcere selv svage stigninger i terrænet. Igen tilbragte vi ca. 12 timer på landevejen, stadig i brændende sol, 30 graders varme og en
tung-tung ferietrafik med mange kødannelser.
Ialt havde vi kørt 2.200 km på 3 dage.

Trætte og udkørte nåede vi hjem tirsdag aften ved 20-tiden.

OG - paradoksalt nok, dagen efter vi kom hjem til Danmark blev det gråvejr og småregn. Hvor surt kan det dog være !!!!

Se - det var en rigtig oplevelsesrig ferie !

Moralen er: hvis du har en gammel bil, så kør ALDRIG
på ferie til et land med høje bjerge.

Jeg føler, at det stod skrevet i stjernerne, at vi ikke
skulle til Østrig, og jeg har besluttet aldrig at
tage dertil, fordi jeg inderst inde tror på skæbnen.

Denne lille skovmår mødte vi ikke på vores tur - men
han er da sød. HUSK at passe på de små i trafikken !!!!

 

 

A different summer vacation 2005

 
..... or what ever you may call it.

The 3 of us happily and full of expectations drove off for our summer vacation on a sunny Saturday morning in the month of July. We were bound for Walchsee in Austria, and we looked forward to experience the great nature of Austria and the beautiful old cities. And our little Frida was going to have a great time and many events, among others to learn to joodle - ha-ha !!

    

And the sun was shining from a clear blue sky all the way through Germany. But alas !!!! - as we reached the relatively low mountains in and around Wuppertal, the car broke down.
It simply would´nt climb up even low hills. We tried to get help from the German car help agency Adac through our Danish agency Falck - but they could´nt fix it, and the garages were closed for the weekend. With a lot of troubles we finally reached Neuss to stay overnight, and proceeded to Austria the following day. But alas ! - the further south you go in Germany, the higher mountains, and Austria is a true mountainous country. 300 kilometers from our destination the car finally broke down, and we again tried to get help from Adac. But they could´nt even show us to a garage, as they were all closed on Sundays.

So after many and long discussions we decided to reach back to Neuss and get the car fixed the following day. So that Sunday we spent 12 hours on the road in full sunshine, 30 degress and a very heavy traffic.

Monday morning at 07.30 a.m. Karl went to a garage nearby, and he waited, and he waited, and he waited ...... at about
11 a.m. they started to examine the car, and two hours later they still have´nt found the error. At about 2 p.m. Karl returned, and we finally decided to try to reach back to Denmark the following day. Well, we did succeed, after many breaks ,because the car stopped uphill. That day too we spent about 12 hours on the road, again with sunshine from a clear blue sky, 30 degrees and a still very heavy traffic with lots of queues. Tired and exhausted we reached Gelsted Tuesday evening at about 20 p.m.
All in all we drove 2.200 kilometers in 3 days.

AND - as a paradox, Wednesday the weather was grey and rainy here in Denmasrk. I say, is it legal to be so unlucky !!!!

This was a tale from real life - an exceptional vacation you may say. The moral of all this is: if you drive an old car, never ever plan to visit a country with high mountains.

Somehow I believe that it was written in the stars that we should not visit Austria. I have decided never to go there,
as I deep down believe in faith.

 

This little pine marten we did´nt meet on our way - but
he sure is cute. PLEASE remember to take care
of the small ones in the traffic !!!!

 © www.boylen.dk

retur til boylens rejsefotos
back to boylens holiday photos