boylens edb tips-og-tricks
boylen´s edp tips and tricks


HOME     |    AVISER/NEWS    |    BANNERE/LINKBANNERS     |    BØGER/BOOKS    |     EDB TIPS&TRICKS/EDP     

|    E-KORT/E-CARDS  |     FRED/PEACE    |     GARFIELD    |    KUNST/ART    |     LAPPER/QUILTS   

|   
MAD/FOOD     |    MUSIK/MUSIC  |    RODEKASSE/MISC     |    SPAS/FUN    |     SUNDHED/HEALTH   

|    SUPERMARKEDER/SUPERMARKETS   |    VENNER/FRIENDS    |    WEBMASTER

FOTOMENU / PHOTO MENU

BLOMSTER/FLOWERS     |    DIVERSE/MISC   |    FRIDA & KENZO     |    FUGLE/BIRDS    

|     GRØNLAND/GREENLAND      |    HIMLE/SKYES     |   HJEMME/AT HOME    

|    KARNEVAL/CARNIVAL   |   SKOVENE/THE WOODS    |     REJSER/TRAVELLING      |   VINTER/WINTER    


Jeg har været på et 4-ugers IT-kursus på Tietgenskolen i
Odense, og der har jeg lært en masse. Det vil jeg gerne dele med jer alle, f.eks. så er min laptop født med Windows7, og det kendte jeg ikke så meget til.

P.S.: Se flere tips og tricks nederst på siden !!
Windows7-tricks

 Skift mellem åbne programmer

Man kan flytte mellem de åbne programmer ved at holde Windows-logo tasten nede mens man trykker på tab-tasten x-antal gange, indtil det ønskede vindue er placeret forrest. Når det ønskede program er øverst, slippes Windows-logo tasten og programmet åbner.

Pauseskærm

Den pauseskærm der hedder 3D tekst giver dig mulighed for at skrive en tekst eller et slogan, som så vil blive vist på pauseskærmen.

Kontrolpanel

Du kan ændre indstillinger for Windows7 i Kontrolpanel. Du kan se dit kontrolpanel på to måder. Det kan ændres i kategori øverst til højre.

Tastatur, f.eks. opsætning til tysk tastatur

I kontrolpanel vælges Internationale/sproglige indstillinger. Klik på fanen tastaturlayout og sprog. Klik på knappen Skift tastatur. I næste vindue vælges Tilføj. Vælg det ønskede sprog og klik OK. Tysk er nu blandt Installerede tjenester. Marker Tysk – afslut med Anvend og OK.

Biblioteker

Her kan administreres dokumenter, musik, billeder og andre filer. De kan gennemse filerne på samme måde som en mappe, eller du kan få vidt filerne sorteret efter egenskaber som dato type og forfatter.

Hvis du ved et uheld sletter et af de fire standardbiblioteker kan du gendanne det til den oprindelige tilstand i navigationsruden ved at højreklikke på Biblioteker og derefter klikke på Gendan standardbiblioteker.

Medtag mapper i et bibliotek

Åbn Stifinder. Klik en enkelt gang på den ønskede mappe. I værktøjslinjen over fillisten klikkes på Medtag bibliotek og klik på biblioteket, f.eks. billeder.

På samme måde kan medtages en mappe fra et eksternt medie, f.eks. et USB-stick.

Slet et bibliotek

Hvis du sletter et bibliotek flyttes det til Papirkurven. Hvis du sletter filer eller mapper fra et bibliotek slettes de også fra de oprindelige placeringer. SÅ VÆR BEVIDST OM, HVAD DU SLETTER.

Fjern et element i et bibliotek

Hvis du vil fjerne et element fra et bibliotek men ikke slette det fra den placering, det er gemt i, skal du fjerne den mappe der indeholder elementet. Når du fjerner en mappe fra et bibliotek, fjernes alt i mappen – men den slettes ikke.

NB: Mapper fra flytbare medieenheder (f.eks. cd´er og dvd´er) og visse USB-sticks kan ikke medtages i et bibliotek.

Se filtypenavn i stifinder

Hvis du ikke kan se filtyperne (f.eks. doc) i din Stifinder og ønsker at de er synlige, skal du gå op i menuen Organiser - Mappe- og søgeindstillinger og vælg fanen Vis. Fjern fluebenet ud for linjen ”Skjul filtypenavne for kendte filtyper”. Derefter kan filtypen ses i stifinder.

Vælg program der åbner en bestemt filtype

Startknap – vælg Standardprogrammer til højre i menuen – klik på Knyt en filtype eller protokol til et program – klik på den ønskede filtype – klik Rediger program – klik på det program som fremover skal åbne filtypen – afslut med OK.

Skrivebeskyttelse af filer

Åbn stifinder – højreklik på filen – vælg fanen Generelt. Derefter sættes flueben i feltet Skrivebeskyttet. OK. Filen vil være beskyttet mod overskrivning men ikke mod sletning eller omdøbning. Ved en evt. sletning vil du dog blive spurgt om du vil slette den skrivebeskyttede fil.

Vil du senere fjerne skrivebeskyttelsen fjerner du fluebenet igen.

Klippeværktøjet

Startknap – Alle programmer – Tilbehør for klippeværktøjet. Klik på pilen ved siden af knappen Ny, vælg klipmåde på listen, og vælg derefter det område på skærmen, du vil hente.

Hente et klip af en menu: Startknap – Alle programmer – Tilbehør for klippeværktøjet. Tryk derefter Esc og åbn den menu, du vil åbne. Tryk på Ctrl+PrtScn. Klip på pilen ved siden af knappen Ny og vælg klipmåde.

Gemme et klip: Når du har hentet et klip – klik på knappen Gem klip. Indtast et navn til klippet. Gem. Filformat er png.

Kopi af et vindue på skærmen: AltGr+PrtScn – gå derhen hvor kopien skal indsættes – Sæt ind=ctrlV.


Populært komputerblad

Her kan du finde kurser i de mest almindelige kontorprogrammer

og enkelte meget populære programmer.

Her kan du oprette en gratis hjemmeside

Et andet populært komputerblad med bl.a. tips&tricks og downloads

 

 


                                               

©
2013 www.boylen.dk