Sommerferie august 2009 ved Vemmingbund, en del af Sønderborg Bugt

Summer vacation August 2009 at Vemmingbund, a part of Sonderborg Bay

 


Vemmingbund, indtil 25 m dyb og 1,5 km bred vig, der fra Sønderborg Bugt skærer sig ind i landskabet og
næsten adskiller Broager Lands randmoræner fra Sundeveds Dybbøl Banke. Farvandet udgør en inderlavning dannet under et af de sidste fremstød af Lillebæltsgletscheren i slutningen af den sidste istid.


***********************************

Vemmingbund, an until 25 m deep and 1.5 km wide cove, from Sønderborg Bay cut into the landscape and almost separates Broager Lands land moraines from Sundeveds Dybbøl Bank. The waters are an inner dip formed during
one of the last drives of the Lillebælts Glacier at the end of the last Ice Age.

Sommerhuset, lige ved stranden / the summerhouse, just at the beach
   
Himmel og hav
   

Kaj og Boye
   
   
Strandliv / life at the beach
   

Meget usædvanlige fotos - hundene i vandet. De afskyr
ellers vand. Og nej, det var altså ikke helt frivilligt


Rather unusual pictures - the doggies swimming.
Usually they detest swimming ... and you know, it was not quite voluntary
   


Broager Kirke - the church in Broager
   
Se kirkens hjemmeside her Link to the chruch´s homepage
   
   
   

Klik på billedet for at læse om klokketårnet

Lille tyreskulptur foran kirken
   
   
   
   
Klik på billedet for at læse historien Sct. George and the dragon
   

 

Dybbøl Banke / The Bank of Dybbøl
   
Klik på billederne for at læse om det historiske sted
(information unfortunately only in Danish og German)
   

Udsigt fra Dybbøl Banke mod Vemmingsbund og Broager
A wiew from the Bank of Dybbøl to Vemmingsbund and the Chruch in Broager
   
   
   
   
   
   

Alsion, en arkitektonisk genistreg / Alsion, an  architectural


Klik på billedet for at læse om det / click the picture to learn more
(unfortunately only in Danish)
   
   
   
   

 

 © copyright www.boylen.dk