boylens fred - boylen´s peace


HOME     |    AVISER/NEWS    |    BANNERE/LINKBANNERS     |    BØGER/BOOKS    |     EDB TIPS&TRICKS/EDP     

|    E-KORT/E-CARDS  |     FRED/PEACE    |     GARFIELD    |    KUNST/ART    |     LAPPER/QUILTS   

|   
MAD/FOOD     |    MUSIK/MUSIC  |    RODEKASSE/MISC     |    SPAS/FUN    |     SUNDHED/HEALTH   

|    SUPERMARKEDER/SUPERMARKETS   |    VENNER/FRIENDS    |    WEBMASTER

FOTOMENU / PHOTO MENU

BLOMSTER/FLOWERS     |    DIVERSE/MISC   |    FRIDA & KENZO     |    FUGLE/BIRDS    

|     GRØNLAND/GREENLAND      |    HIMLE/SKYES     |   HJEMME/AT HOME    

|    KARNEVAL/CARNIVAL   |   SKOVENE/THE WOODS    |     REJSER/TRAVELLING      |   VINTER/WINTER    


Vær sød at tage min fredsrose med

dig og spred budskabet om fred

Please link to www.boylen.dk

Please take my peace rose and

spread the peace message around

 

* * *

Fredsduen må du også meget gerne tage med

Please take this peace dowe along to your site

 

* * *

 Fred i verden

Her er mit fredstegn, vær sød at tage det også

Peace in our world

 This is my sign of peace,
please take it

 

* * *


Fredsmusik af Bernie - Peace music by Bernie

 
                                               

©
2013 www.boylen.dk